Overslaan en naar de inhoud gaan

Komt je school in aanmerking voor Oog voor Lekkers?

In onderstaande tabel zie je meteen of je school een subsidie kan aanvragen en voor hoe lang.

 

Type onderwijs subsidies mogelijk gedurende 10 weken subsidies mogelijk gedurende 20 weken
Basisonderwijs (kleuter- en lagere school)                       X                                   
Basisonderwijs met een minimum van 15% kwetsbare leerlingen*                        X
Buitengewoon lager onderwijs                        X
Buitengewoon secundair onderwijs                        X

* Of je school in aanmerking komt voor een subsidie van 1 x 10 weken of 2 x 10 weken wordt bepaald op basis van de cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten inzake de toekenning van schooltoelages. Hiervoor worden de cijfers van 2 schooljaren terug in rekening gebracht. Voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs is er sinds schooljaar 2019-2020 ook Snack & Chill.

Mijn school komt niet in aanmerking: wat nu?

We moedigen je aan om zelf een vast wekelijks moment te organiseren om de leerlingen te laten smullen van fruit, groenten en/of melk op school. Maak er een gezellig én educatief klasmoment van, met extra aandacht voor kwetsbare leerlingen. Misschien kunnen volgende suggesties inspiratie bieden?

Lanceer ‘Gezond in de Boekentas’ op school

Betrek de ouders en vraag hen om op één of meerdere dagen in de week fruit, groenten en/of melk mee te geven als tussendoortje. Stimuleer variatie zodat de leerlingen op school ook kunnen proeven van minder traditionele of zelfs onbekende producten. Je kan bijkomend afspreken om op die bewuste dag geen ongezonde tussendoortjes toe te laten zoals koekjes, chips of snoep.

Voorzie je in de klas of op de speelplaats bewust een moment om de meegebrachte tussendoortjes in groep te eten of te drinken, dan kan je er meteen ook een pedagogische activiteit aan koppelen. Gezond en leerrijk? Dubbelcheck.

Regel zelf een abonnement met een leverancier

Ga op zoek naar een leverancier die op een vaste dag in de week vers fruit, groenten en/of melk komt bezorgen op school. Zo kan je eventueel ook een portie voorzien voor de leerkrachten en niet enkel voor de leerlingen. Heb je iemand gevonden, dan kan dit modelcontract nuttig zijn om de overeenkomst op papier te zetten.

Uiteraard kan je zelf beslissen hoe de kosten verdeeld worden tussen de school, de ouders en eventueel het oudercomité. Soms kan je ook de gemeente aanspreken om mee te betalen. Meer tips om de financiering rond te krijgen, vind je hier