Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Waar en hoe inschrijven?

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023 kan vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2022 via het e-loket van het Departement Landbouw & Visserij. Alle belangrijke deadlines kan je hier terugvinden.

Wie kan genieten van de subsidies?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) kunnen een terugbetaling aanvragen voor één portie groente/fruit leerling per week gedurende 10 weken. Deze scholen kunnen ook één tot maximaal drie porties melk per leerling per week gedurende 10 weken verdelen.

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school maximaal recht op: 6,00 euro* – voor maximaal 3 porties melk per leerling per week gedurende 10 weken voor 31 januari (*max 0,20 euro per portie).

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) met meer dan 15% leerlingen met een toegekende schooltoelage én scholen uit het buitengewoon secundair onderwijs kunnen een terugbetaling aanvragen voor één portie groente/fruit leerling per week gedurende 20 weken. Deze scholen kunnen ook één tot maximaal drie porties melk per leerling gedurende 20 weken verdelen.

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school maximaal recht op: 12,00 euro* – voor maximaal 3 porties melk per leerling per week gedurende 20 weken voor 30 april (*max 0,20 euro per portie).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Melksubsidie

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 2,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken vóór 31 januari OF max:
 • 6,00 euro – voor 3 porties melk per leerling per week gedurende 10 weken voor 31 januari

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 4,00 euro - oftewel 1 portie melk per leerling per week gedurende 20 weken aan een gemiddelde prijs van 0,20 cent (incl. BTW), in de periode vanaf de eerste officiële schoolweek en vóór 30 april. OF max
 • 12,00 euro – voor 3 porties melk per leerling per week gedurende 20 weken aan een gemiddelde prijs van 0.20 cent (incl. BTW), in de perode vanaf de eerste officiele schoolweek en voor 30 april.

We adviseren de scholen om met grote melkverpakkingen (en geen individuele verpakkingen) aan de slag te gaan. Het is een goedkopere oplossing voor de school (kleinere kost = groter deel terugbetaald) en een duurzame, ecologische oplossing.

Groenten- en fruitsubsidie

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 3,00 euro - voor 1 portie per leerling per week gedurende 10 weken vóór 31 januari.

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 6,00 euro - oftewel 1 portie groenten of fruit per leerling per week gedurende 20 weken aan een gemiddelde prijs van 0,30 cent (incl. BTW), in de periode vanaf de eerste officiële schooldag na nieuwjaar en vóór 30 april.

Hoe weet ik of een school in aanmerking komt voor het 2 x 10 weken subsidiesysteem?

Een school kan in aanmerking komen voor het 2 x 10 weken subsidiesysteem als voldaan is aan een van de volgende voorwaarden:

 • een onderwijsinstelling uit het buitengewoon lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of;
 • een onderwijsinstelling uit het basisonderwijs waarvan minstens 15% van de ingeschreven leerlingen rechthebbende is van de indicator “schooltoelage”.

Concreet: of een school in aanmerking kan komen voor 1 x 10 weken of 2 x 10 weken wordt berekend op basis van de door het Agentschap Onderwijs officieel gepubliceerde cijfers naar aanleiding van de toekenning van de schooltoelage. Het gaat om de cijfers met betrekking tot N-2 ten opzichte van het schooljaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld: voor schooljaar 2018-2019 wordt dit berekend op basis van de gegevens van schooljaar 2016-2017. Meer info is te vinden op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

Indien uw school niet in deze lijst staat of u niet akkoord bent met de berekening kunt u contact met ons opnemen via schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be

Welke producten worden gesubsidieerd?

Enkele criteria worden gehanteerd om een kwaliteitsvol aanbod te garanderen. Met leveranciers worden best de volgende afspraken gemaakt:

Groenten en fruit:

Enkel vers fruit/verse groenten komen in aanmerking: gedroogd fruit, fruitsap, noten,… zijn niet subsidiabel. De leverancier zorgt voor verse en rijpe producten waarbij variatie en seizoensgebondenheid centraal staan. Hierbij worden volgende richtlijnen aanbevolen:

 • Min. 3 x inlandse groenten per 10 weken.
 • Min. 3 x inlands fruit per 10 weken.
 • Max. 2 x hetzelfde product per 10 weken. 

Melk:

Enkel volle, halfvolle melk (of hun lactosevrije varianten) of gearomatiseerde melk zonder toevoeging van suiker, zoetstoffen, zout, vetten of additieven (E620 tot E650) komen in aanmerking. Yoghurt en melkvarianten met suiker of zoetstoffen vallen niet onder het gesubsidieerde productgamma.

Een school kan deelnemen voor beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of de school kan een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de school!

Opgelet:

 • De producten (fruit/groenten/melk) mogen niet verwerkt worden tot bijv. soep, pannenkoeken, chocolademelk,…

Moet een school inschrijven voor groenten/fruit EN melk?

Scholen kunnen deelnemen voor beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of ze kunnen een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de school!

Kunnen alle scholen die inschrijven ook effectief deelnemen?

Dit is afhankelijk van het aantal scholen dat inschrijft. Het budget is niet toereikend om de volledige doelgroep van subsidie te voorzien. Na afloop van de indieningsperiode zal er daarom, indien het beschikbare subsidiebudget ontoereikend zou blijken om alle scholen gebruik te laten maken van de subsidie, een selectie worden uitgevoerd.

Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de indieningsperiode ontvangt uw school bericht of ze al dan niet geselecteerd werd voor de subsidie. Deze selectie wordt alleen maar doorgevoerd als het budget ontoereikend zou zijn door een zeer groot aantal ingeschreven scholen.

De eventuele selectie gebeurt als volgt:

 • Het betreft een willekeurige selectie op alle ontvankelijke aanvragen.
 • Scholen uit het bijzonder (lager en secundair) onderwijs en scholen met een percentage vanaf 15% kwetsbare leerlingen (= leerlingen met een schooltoelage), krijgen voorrang in de selectie.

Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt er, indien het budget ontoereikend zou zijn, eveneens rekening gehouden met voorgaande deelnames aan de schoolfruit, -groenten en/of –melkregeling. Ter verduidelijking: deelname aan de vroegere Tutti Frutti en/of Melk op School-regelingen heeft geen enkele invloed op deelnamekansen voor deze nieuwe regeling.

Opgelet: Na inschrijving via het e-loket ontvangt de school een automatische bevestigingsmail. Dit bericht bevestigt enkel de goede ontvangst van de inschrijving, maar is nog géén bevestiging tot deelname. Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de indieningsperiode ontvangt de school een beslissingsnotificatie. Deze beslissingsnotificatie geeft weer of de school geselecteerd werd voor subsidie.

Hoe verloopt de betaling?

De school betaalt de factuur van de leverancier eerst zelf volgens de afgesproken termijn. De school vult na elke verdeelperiode een steunaanvraag in (1x voor het 10 weken-systeem, 2x voor het 20 weken-systeem), voegt de factuur toe in bijlage en dient deze in via het e-loket.

Zonder tegenbericht gebeurt de terugbetaling binnen een maximum van 3 maanden na ontvangen van een ontvangstbevestiging van de steunaanvraag via het e-loket. Bij vragen over de berekening en/of de betaling kunt u via mail terecht op schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be

Kan een school die ouders vraagt om fruit/groenten en/of melk mee te geven naar school subsidies aanvragen?

Een school kan een subsidie aanvragen om op een dag in de week fruit/groenten en/of melk te verdelen aan de leerlingen. Ook als ze zelf al een afspraak heeft gemaakt met de ouders om producten mee te geven van thuis. Beide acties kunnen dus naast elkaar lopen, zo krijgen de leerlingen dubbel zoveel gezonde tussendoortjes.

De subsidies die kunnen aangevraagd worden, zijn wel alleen van toepassing op de producten die via de leverancier worden geleverd.

Wat kan een school doen na afloop van de subsidieperiode?

We vragen de scholen om ook na de verdeling van de gesubsidieerde producten op regelmatige basis groenten/fruit en/of melk aan te bieden. Dat kan via:

 • een groente-/fruit- en/of melkabonnement dat de school zelf neemt via de leverancier(s) of
 • door een afspraak te maken met de ouders om op vaste dagen fruit/groenten/melk mee te geven in de boekentas.

Een afspraak met de ouders geniet de voorkeur! Zo betrek je ouders bij het project en verhoogt de kans op duurzame gedragsverandering en positieve lange termijneffecten. Bekijk onze tips om ouders te betrekken.

Een combinatie van deze methoden is steeds mogelijk zodat de school meerdere dagen per week een groente-/fruit- en/of melkmoment heeft.

Moet een leverancier zich inschrijven voor een levering van groenten/fruit EN melk?

Leveranciers moeten zich niet inschrijven. Leveranciers die dit wensen kunnen deelnemen voor beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of ze kunnen een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de leverancier!

Moeten leveranciers van groenten/fruit en/of melk zich registreren?

Leveranciers dienen zich niet te registreren om deel te nemen aan het project.

Net zoals vorige jaren zullen scholen zelf een leverancier aanschrijven en kiezen. Hierbij moeten ze rekening houden met de regelgeving op overheidsopdrachten. De scholen zullen bij het uitschrijven van de overheidsopdracht rekening houden met de aanbevolen criteria. Dankzij de procedure van de overheidsopdracht kan de kandidaat gekozen worden die het beste beantwoordt aan de noden van de school.

Er wordt een contract gesloten tussen de school en de meest geschikte leverancier. Er wordt aangeraden om hiervoor gebruik te maken van het modelcontract. Wat de facturatie betreft, wordt het gebruik van de voorbeeldfactuur warm aanbevolen. De school dient voor de eerste levering een contract af te sluiten met de gekozen leverancier(s).

Ik was Tutti Frutti-/Melk op School-leverancier: moet ik mij registreren?

Neen, er wordt geen overzicht van deelnemende leveranciers gepubliceerd omwille van de wet op de overheidsopdrachten. De school schrijft zelf een overheidsopdracht uit en kiest de leverancier die aan de criteria voldoet. Met deze leverancier sluit de school een contract af.

Hoe kiest een school een leverancier?

De school schrijft zelf een overheidsopdracht uit en kiest de leverancier die aan de criteria voldoet. Met deze leverancier(s) sluit zij een contract af.

Wat wordt er van een leverancier verwacht?

Een Oog voor Lekkers-leverancier kan een variatie aan (bij voorkeur binnenlands) vers fruit/verse groenten en/of witte melk (volle, halfvolle of lactosevrij) van goede kwaliteit aanbieden en dit aan een democratische prijs.

Daarbij geven we de leveranciers van groenten en fruit graag de volgende aanbevolen richtlijnen mee:

 • Min. 3 x inlandse groenten per 10 weken.
 • Min. 3 x inlands fruit per 10 weken.
 • Max. 2 x hetzelfde product per 10 weken.

Let op:

 • Enkel vers fruit en verse groenten komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Fruitsap, smoothies, gedroogd fruit en soep niet. Versneden fruit en verse fruitsla mogen wel. Neem ook eens een kijkje op de seizoenskalender voor inspiratie.
 • Volle, halfvolle melk (of hun lactosevrije varianten) of gearomatiseerde melk zonder toevoeging van suiker, zoetstoffen, zout, vetten of additieven (E620 tot E650) komen in aanmerking. Yoghurt en melkvarianten met suiker of zoetstoffen kunnen niet.

Is er een educatief pakket?

Het fruit-, groente- en melkmoment kan ondersteund worden met dit educatief materiaal.

Waarom zit melk in het aanbod?

Kinderen drinken best ongeveer 0,5 liter melk(producten). Melk bevat belangrijke voedingsstoffen zoals eiwitten, calcium, vitamine B2 en B12. Tot 4 jaar bied je best volle melk aan, daarna halfvolle. Een halve liter komt overeen met een drietal bekertjes. Je kan een beker melk geven als drank bij de maaltijd of bij een tussendoortje. Je kan ook variëren met yoghurt, plattekaas en kaas.

Alleen calcium verrijkte sojadranken en lactosevrije melk zijn een volwaardig alternatief voor kinderen die bijvoorbeeld omwille van lactose-intolerantie geen gewone melk verdragen. Kies hier voor de ‘natuur’ varianten.

Wil je meer weten over de plaats van melk in een gezond voedingspatroon? Bekijk dan de informatie bij de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Voedingsdriehoek
Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven

Waarom zitten groenten in het aanbod?

Groenten hebben een positief effect op onze gezondheid. Groenten leveren belangrijke voedingsstoffen zoals koolhydraten, vezels, vitaminen zoals vitamine C en foliumzuur, mineralen zoals kalium en antioxidanten. Afhankelijk van de groentesoort bevat de groente meer of minder van een bepaalde vitamine of mineraal. Daarom is variatie zo belangrijk. Kleuters (3-6 jaar) eten best 100-150 gram of 2 tot 3 groentelepels groenten en kinderen (6-11 jaar) eten best 250-300 gram groenten.

Wil je meer weten over de plaats van groenten in een gezond voedingspatroon? Bekijk dan de informatie bij de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Voedingsdriehoek
Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven

 

Waarom zit fruit in het aanbod?

Fruit heeft een positief effect op onze gezondheid. Fruit levert belangrijke voedingsstoffen zoals koolhydraten, vezels, vitaminen zoals vitamine C en bètacaroteen, mineralen zoals kalium en antioxidanten. Afhankelijk van de fruitsoort levert het meer of minder van een bepaalde vitamine of mineraal.

Fruit en groenten kunnen elkaar niet vervangen aangezien deze verschillende vitaminen en mineralen aanleveren. Kleuters (3-6 jaar) eten best 1 tot 2 stukken fruit per dag. Kinderen (6-11 jaar) eten best 2 stukken fruit per dag.

Wil je meer weten over de plaats van fruit in een gezond voedingspatroon? Bekijk dan de informatie bij de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Voedingsdriehoek
Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven

 

Wat is de rol van ouders in dit project?

We willen de ruimere omgeving en vooral ook ouders aanspreken met het schoolfruit-, -groenten- en -melkproject, zodat kinderen ook buiten de schoolmuren dezelfde boodschap horen en gestimuleerd worden om groenten en fruit te eten en melk te drinken. We voorzien hiervoor een inspiratiedocument waaruit scholen verschillende acties kunnen kiezen om ouders meer te betrekken bij het project.

Neem zeker ook eens een kijkje op onze Facebookpagina voor tips over gezonde voeding!

Kunnen Nederlandstalige Brusselse scholen deelnemen?

Vanaf schooljaar 2017-2018 heeft het Brussels gewest een eigen subsidieregeling. Nederlandstalige Brusselse scholen kunnen dus niet meer inschrijven voor de Vlaamse subsidieregeling. Gebruikmaken van de educatieve materialen kan wel.

Kan een MFC (voorheen MPI) deelnemen?

Voor de gesubsidieerde verdeling van fruit/groenten en/of melk komen enkel basisscholen en scholen voor buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs in aanmerking. Gebruikmaken van de educatieve materialen kan wel.

Kan kinderopvang/jeugdbeweging/speelpleinwerking deelnemen?

Voor de gesubsidieerde verdeling van fruit/groenten en/of melk komen enkel basisscholen en scholen voor buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs in aanmerking. Gebruikmaken van enkele educatieve materialen kan wel.

Welke verplichtingen zijn er ten aanzien van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) voor het verdelen van groenten, fruit en melk?

Scholen die alleen maar fruit/groenten verdelen aan de leerlingen en verder geen maaltijden verstrekken zijn vrijgesteld van registratie bij het FAVV en dus ook van heffingen. Het maakt ook niet uit wie precies het fruit/de groenten/de melk aankoopt. Fruit/groenten die worden gegeven binnen de maaltijden vallen binnen de regels voor het verstrekken van maaltijden.

Let op: de gesubsidieerde producten (fruit/groenten en/of melk) mogen niet verwerkt worden in de maaltijd en worden bij voorkeur tijdens de lesuren gegeven zodat er een educatief moment aan gekoppeld kan worden.

De verdeling van melk valt onder de verplichtingen van de verdeling van dranken (incl. water, koffie,…).

Welk nummer moet een school bij de hand hebben bij communicatie met de overheid?

Het onderwijsinstellingsnummer dat u ontvangen heeft van het Departement Onderwijs. Dit bestaat meestal uit 6 cijfers.

Op communicatie vanuit het e-loket staat soms een SCH- of ALV-nummer vermeld: wat is dit?

Voor administratieve redenen wordt aan elke onderwijsinstelling binnen het departement Landbouw en Visserij (= de instantie die de subsidie uitbetaalt) een klantnummer toegevoegd, dit is het ALV-nummer. Het SCH-nummer betreft een intern nummer om de historiek van een onderwijsinstelling te kunnen opzoeken (in het kader van betalingen gedaan in het verleden).

In communicatie met de Vlaamse overheid dient u het onderwijsinstellingsnummer bij de hand te hebben = het nummer dat de school ontvangt van het Departement Onderwijs.