Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidies en steun

Gezonde inspanningen lonen én worden beloond. Zo steunen Europa en Vlaanderen scholen die deelnemen aan Oog voor Lekkers. Concreet kan je rekenen op een subsidie, voor 10 of 20 weken, om de leerlingen fruit, groenten en melk aan te bieden. Om deze subsidie te ontvangen, moet je als school een aanvraag indienen. Geen zorgen, wij zetten alle info op een rij!

Subsidie

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor fruit en groenten, voor melk of voor beide productgroepen. Als deelnemende school krijg je een terugbetaling voor 1 portie groente/fruit en/of 1 tot 3 porties melk per leerling per week, voor een periode van 10 of 20 weken. Wel is het belangrijk dat je als school je aanvraag tijdig indient.

  Subsidie voor 10 weken Subsidie voor
2x 10 = 20 weken
Groenten en fruit 3 euro per leerling voor 10 weken (gemiddelde prijs per portie van 0,3 euro incl. BTW) 6 euro per leerling voor 20 weken (gemiddelde prijs per portie van 0,3 euro incl. BTW)
Melk max. 6 euro per leerling voor 10 weken (gemiddelde prijs per portie van 0,2 euro incl. BTW, met een 3 porties per week) max. 12 euro per leerling voor 20 weken (gemiddelde prijs per portie van 0,2 euro incl. BTW, met een 3 porties per week)

Let wel: Oog voor Lekkers vergoedt enkel gezonde tussendoortjes voor leerlingen, niet voor leerkrachten. Ook komt de bedeling van porties tijdens de middagpauze en de voor- en naschoolse opvang niet in aanmerking voor deze subsidie.  

Komt jouw school in aanmerking?

Alle Vlaamse basisscholen (kleuter, lager en buitengewoon) én buitengewoon secundaire scholen kunnen een subsidie ontvangen voor Oog voor Lekkers.

Elke ingeschreven school krijgt een tegemoetkoming voor 10 weken deelname in de eerste verdeelperiode. Scholen uit het buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs én scholen uit het basisonderwijs met minstens 15% kwetsbare leerlingen (leerlingen met een schooltoelage) kunnen rekenen op een financiële tussenkomst voor 20 weken. Het gaat dan om 10 weken in de eerste verdeelperiode en 10 weken in de tweede verdeelperiode, voor telkens 1 portie groente/fruit en/of 1 tot 3 porties melk per leerling per week.

Vraag je subsidie aan

De allereerste zet? Bij de start van het schooljaar een erkenningsaanvraag indienen voor Oog voor Lekkers! Dat kan in vijf stappen via het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Volg de handleiding voor een vlot parcours.

Heeft jouw school nog nooit deelgenomen aan Oog voor Lekkers? Contacteer dan de infolijn op het nummer 02 552 74 91, wij helpen je graag verder. Heeft jouw school wel al eerder deelgenomen en zijn de gevolmachtigden nog aanwezig op school, dan kan je je zonder problemen opnieuw aanmelden.

Na het indienen van je erkenningsaanvraag (en dus voor de officiële goedkeuring), kan je als school gerust al aan de slag. Met het zoeken naar een leverancier bijvoorbeeld of met de concrete verdeling van fruit, groente en melk. Na afloop van de verdeelperiode kan je school de aanvraag voor terugbetaling indienen.

Steunaanvraag

Dien je steunaanvraag in

Als school schiet je de facturen van je groente-, fruit- en/of melkleverancier(s) eerst zelf voor. Na afloop van de verdeelperiode kan je dan binnen de 4 maanden een steunaanvraag voor terugbetaling indienen. Dat kan digitaal via het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Hou een elektronische kaartlezer en je identiteitskaart bij de hand.

Breng je factuurgegevens in en upload je factuur of facturen in de steunaanvraag als bijlage. Check zeker ook de voorbeeldfactuur van Oog voor Lekkers. Zorg ervoor dat alle 10 leveringen duidelijk te onderscheiden zijn. Per levering moet ook het product (type fruit/groente en/of melk) en het aantal stuks vermeld staan. Vermeld de kosten excl. btw in de voorziene tabel (één totaalbedrag per factuur is toegestaan, het systeem berekent zelf de btw en het subsidieplafond).

Heb je alles volledig ingevuld, vergeet dan niet je aanvraag in te dienen. Na indiening ontvang je een bevestigingsmail, zo weet je meteen dat je steunaanvraag succesvol verstuurd werd.

Komt jouw school in aanmerking voor een subsidie van 20 weken? Dien dan na afloop van de tweede verdeelperiode opnieuw een steunaanvraag in binnen de 4 maanden.

Meer weten?

Check het volledige overzicht van de subsidievoorwaarden.