Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom Oog voor Lekkers een slimme keuze is

Scholen die starten met Oog voor Lekkers, krijgen soms kritische vragen of bedenkingen bij de keuze voor gezonde tussendoortjes. We halen graag aan waarom Oog voor Lekkers een slimme keuze is.

5 redenen om te kiezen voor fruit, groenten en/of melk op school

1. Doeltreffend
Gezond en evenwichtig eten draagt bij aan het welbevinden van de kinderen én aan de leer- en schoolprestaties. Met vaste momenten voor gezonde tussendoortjes leren kinderen een gezonde gewoonte aan. Deze tussendoortjes helpen bovendien om extra energie op te doen. Kinderen grijpen daardoor minder snel naar ongezonde snacks.

2. Gezond
Groenten en fruit bevatten veel vezels, vitamines en mineralen. Melk is rijk aan eiwitten en calcium en is een goede bron van de vitamines B2 en B12 en van de mineralen kalium en fosfor. De meeste kinderen eten nog te ongezond en raken niet aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten, fruit en melk. Met Oog voor Lekkers-momenten op school kunnen we de inname van fruit, groenten en ongesuikerde melk verhogen. Oog voor Lekkers ondersteunt daarmee het gezondheidsbeleid op school.

3. Gelijke kansen
Dankzij de Europees-Vlaamse subsidie van Oog voor Lekkers kan de school alle leerlingen 20 weken lang gratis gezonde tussendoortjes aanbieden. Zonder onderscheid doet iedereen mee, ook kinderen die de gezonde keuze van thuis uit minder meekrijgen. 

4. Milieuverantwoord
Plantaardige voedingsmiddelen zoals seizoensgebonden fruit en groenten hebben een lagere milieu-impact dan dierlijke producten, zoals melk. Vlaamse veehouders (verantwoordelijk voor 6% van de Vlaamse broeikasgasemissies) blijven echter inzetten op verdere verduurzaming. Daardoor wordt ook de ecologische voetafdruk van melk steeds kleiner. De milieu-impact van melk is de laatste 20 jaar al met 30% gedaald. Gezien de voedingswaarde en de gezondheidsvoordelen van melk passen 2 tot 3 porties melk of melkproducten per dag in een gezond en milieuverantwoord voedingspatroon. Zuivel en seizoensgebonden, lokale groenten en fruit zijn bovendien betaalbaar en toegankelijk – eveneens belangrijke pijlers binnen duurzaamheid.

5. Stimulerend
Door klassikaal groenten en fruit te eten en/of een glas melk te drinken, stimuleren kinderen elkaar om te proeven en te variëren. Oog voor Lekkers-momenten dragen bij tot een gezond voedingspatroon. De school kan bijdragen door één dag in de week gratis fruit en groenten aan te bieden en/of maximaal drie keer per week melk te verdelen onder de leerlingen. Uiteraard kan je als school ook op andere dagen vragen om enkel gezonde tussendoortjes en dranken in de boekentas mee te geven. Daarover worden er dan onderling afspraken gemaakt en kunnen ouders en schoolteam elkaar versterken.

Veelgestelde vragen

Waarom afspraken over gezonde tussendoortjes?
Jong geleerd is oud gedaan! Vaste momenten maken het gemakkelijker om een gewoonte aan te leren én vast te houden. Bovendien is zo’n vast moment om samen groenten en fruit te eten en/of melk te drinken heel erg duidelijk, zowel voor de kinderen zelf, als voor de ouders en het schoolteam. Uit onderzoek blijkt ook dat de meeste ouders het net fijn vinden dat de school afspraken maakt. Met duidelijke afspraken kunnen school en ouders elkaar versterken in het aanleren van gezonde eetgewoontes.

Is het aanleren van een evenwichtige levensstijl de taak van de school?
Gezonde voeding is inderdaad allereerst de verantwoordelijkheid van de ouders. Scholen kunnen hierin wel ondersteunen. Scholen werken via de onderwijsdoelen aan het stimuleren van een gezonde levensstijl. Dat kan onder meer via het aanbieden van een gezond aanbod en het zorgen voor een gezonde leeromgeving. Daar hoort het bevorderen van een evenwichtige levensstijl bij. Oog voor Lekkers biedt bovendien alle kinderen de kans om een gezond tussendoortje te krijgen via de school. Met dit dranken- en tussendoortjesbeleid werken scholen ook mee aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

Oké voor fruit en groenten, maar is melk gezond?
Naast onder meer fruit en groenten draagt melk bij tot een volwaardige voeding die de gezondheid bevordert. Ongezoete melkproducten zijn een belangrijke bron van eiwitten, calcium en vitamines B2 en B12. Bovendien kan je de unieke nutritionele samenstelling van melk niet makkelijk vervangen door andere producten.

Praktische bezwaren

Groenten en fruit meegeven is duur.
Niet elk product is even duur. Zo zijn seizoensproducten over het algemeen voordeliger. Producten op de markt kopen of die in aanbieding zijn, kunnen de prijs ook helpen drukken. Check gerust de seizoenskalender van Oog voor Lekkers.

Fruit zorgt voor plakkerige handen en een vuile boekentas.
Leerkrachten moedigen de leerlingen aan om zowel voor als na het eten van een stuk fruit of groente hun handen te wassen. Om geplet fruit in de boekentas te vermijden, kan je gebruikmaken van handige, hersluitbare doosjes voor (gesneden) fruit of groenten.

Fruit of groenten snijden kost mij te veel tijd.
Op een drukke dag kan je kiezen voor hapklare groente- en fruitsoorten die geen voorbereiding nodig hebben. Oudere kinderen kunnen uiteraard ook zelf hun gezond tussendoortje klaarzetten. Met enkele handige hulpjes in huis – zoals een appelsnijder – spaar je ook tijd uit, net als met een goede voorbereiding. Zo zetten sommige ouders het gezond tussendoortje (bv. een geschilde wortel) de avond ervoor al klaar, bij het bereiden van de lunchbox voor ‘s anderendaags.  

Mijn kind eet thuis al veel fruit en groenten.
Super, goed om die gewoonte op school verder te zetten! Er zijn ook kinderen die vrijwel geen fruit en groenten eten… Door klassikaal een gezond tussendoortje te eten, stimuleren kinderen elkaar om te proeven en te variëren. Oog voor Lekkers-momenten dragen bij tot een gezond voedingspatroon. Nodig, want de meeste kinderen halen niet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid fruit en groenten.

Mijn kind lust geen fruit of groenten.
Gemiddeld moeten kinderen 10 tot 15 keer proeven, voor ze de smaak van iets ‘nieuws’ leren appreciëren. School en ouders kunnen elkaar hierin versterken, door kinderen in contact te brengen met verschillende soorten fruit en groenten. Bovendien stimuleren kinderen elkaar om te proeven door samen een gezond tussendoortje te eten. 

Ik wil mijn kind ook iets lekkers meegeven.
Als school zetten wij maximaal in op het bijbrengen van gezonde eetgewoontes. We volgen de aanbevelingen van het Vlaams Instituut Gezond Leven voor dranken en tussendoortjes. Veel kinderen vinden groenten en fruit trouwens lekker! Misschien is het wat wennen in het begin, maar geef het tijd, kinderen lusten vaak meer dan ouders denken én vinden die Oog voor Lekkers-momenten samen erg leuk!

Mijn kind heeft een voedingsallergie/-intolerantie.
Meld dit zeker aan de school en leerkracht. Zo kan de school er rekening mee houden en eventueel een gezond alternatief voorzien. Wat lactose-intolerantie betreft, ook lactosevrije melk is subsidieerbaar binnen Oog voor Lekkers.