Vraag subsidie aan voor je school

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lager, inclusief buitengewoon lager onderwijs) en scholen uit het buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking voor de subsidies. 

 

De subsidies zijn er enkel voor de leerlingen. Leerkrachten mogen uiteraard nog steeds meedoen, maar deze porties worden niet gesubsidieerd. We raden de deelname van leerkrachten aan aangezien ze een belangrijke voorbeeldrol hebben naar leerlingen toe. In het modelcontract voor de leverancier is ruimte voorzien om ook een bestelling te plaatsen voor de leerkrachten.

Hoe werkt het?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en scholen uit het buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs kunnen een terugbetaling aanvragen voor één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling per week gedurende 10 weken.

 

Voor scholen uit het buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs en scholen uit het basisonderwijs met een minimum van 30% kwetsbare leerlingen (= leerlingen met een schooltoelage) wordt er 20 weken lang (10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester) één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling per week terugbetaald. Met deze maatregel willen we de meer kwetsbare groepen in onze samenleving meer ondersteunen.

 

Inschrijven voor de subsidieregeling kan tussen 4 september en 21 september 2017 door een deelnameverklaring in te dienen via het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij.

 

Of een school in aanmerking kan komen voor 1 x 10 weken of 2 x 10 weken wordt berekend op basis van cijfers die door het Agentschap Onderwijs gepubliceerd worden. Het gaat om de cijfers naar aanleiding van de toekenning van de schooltoelage. Hiervoor worden cijfers van twee schooljaren terug in rekening gebracht. Bijv. voor schooljaar 2017-2018 wordt dit berekend op basis van de gegevens van schooljaar 2015-2016.

 

De school vraagt subsidie aan, verwittigt de ouders van deelname aan de schoolregeling, kiest een leverancier en betaalt de facturen van de leverancier eerst zelf. Na de subsidieperiode dient de school een steunaanvraag in voor terugbetaling via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

 

Afhankelijk van het aantal weken waarvoor de school in aanmerking komt, dient de school één of twee steunaanvragen in. De school heeft hiervoor drie maanden de tijd na aflopen van het respectievelijke trimester.

 

De porties groente/fruit en/of melk worden enkel voor consumptie aan de leerlingen aangeboden buiten de schoolmaaltijden en worden ter ondersteuning van het gezondheidsaspect bij voorkeur gekoppeld aan een educatief moment. Leerkrachten kunnen steeds meedoen, maar hun porties worden niet gesubsidieerd. Verdeling tijdens de voor- of naschoolse opvang kan, maar komt niet in aanmerking voor vergoeding.

 

Na afloop van deze indieningsperiode zal er, indien het beschikbare subsidiebudget ontoereikend zou blijken om alle scholen gebruik te laten maken van de subsidie, een selectie worden uitgevoerd. Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de indieningsperiode ontvangt uw school bericht of ze al dan niet geselecteerd werd voor de subsidie. Deze selectie wordt alleen maar doorgevoerd als het budget ontoereikend zou zijn door een zeer groot aantal ingeschreven scholen.

De eventuele selectie gebeurt als volgt:

 1. Het betreft een willekeurige selectie op alle ontvankelijke aanvragen;
 2. Scholen uit het bijzonder (lager en secundair) onderwijs en scholen met een percentage vanaf 30% kwetsbare leerlingen (= leerlingen met een schooltoelage), krijgen voorrang in de selectie.

Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt er eveneens rekening gehouden met voorgaande deelnames aan de schoolfruit, -groenten en/of –melkregeling. Om alle scholen een kans te geven levert deelname in voorgaande schooljaren een verminderde kans op deelname in het huidige schooljaar op. Ter verduidelijking: deelname aan de vroegere Tutti Frutti en/of Melk op School-regelingen heeft geen enkele invloed op deelnamekansen voor deze nieuwe regeling.

Welke producten worden gesubsidieerd?

De nadruk ligt op gezond, lokaal en seizoensgebonden. Het vernieuwde aanbod schoolfruit, -groenten en -melk geeft iedereen nog eens een duwtje in deze richting.

Enkel verse groenten/fruit en volle, halfvolle of lactosevrije melk worden gepromoot. Gedroogd fruit, noten, yoghurt en gezoete melkvarianten vallen niet onder het gesubsidieerde productgamma.

 

Een school kan deelnemen voor de beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of kan een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de school!

Leveranciers van groenten en fruit kunnen voor het samenstellen van hun assortiment gebruikmaken van een seizoenskalender en volgende richtlijnen worden aanbevolen:

 • Min. 3 x inlandse groenten per 10 weken
 • Min. 3 x inlands fruit per 10 weken
 • Max. 2 x hetzelfde product per 10 weken

Afspraken na afloop van de subsidieperiode

We vragen de scholen om ook na de subsidieperiode hun gezonde voedingsbeleid voort te zetten door op regelmatige basis groenten/fruit te eten en melk aan te bieden. Dat kan via:

 • een afspraak met de ouders om op vaste dagen fruit/groenten/melk mee te geven in de boekentas.
 • een fruit-/groente- en/of melkabonnement dat de school zelf neemt via een leverancier naar keuze.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Melksubsidie

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 2,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester.

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 4,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester.

 

Groenten- en fruitsubsidie

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 3,00 euro - voor 1 portie groenten/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester.

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 6,00 euro - voor 1 portie groenten/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester.

Belangrijke deadlines m.b.t. schooljaar 2017-2018:

 

4 september - 21 september Indieningsperiode deelnameverklaring
9 oktober Start verdeling 1ste 10 weken periode
18 december - 31 maart Steunaanvraag 1ste 10 weken periode
8 januari Start verdeling 2de 10 weken periode
26 maart - 30 juni Steunaanvraag 2de 10 weken periode

 

Educatieve hulpmiddelen

Om de verdeling van de groente-/fruit- en zuivelproducten en het belang van gezonde voeding beter te kunnen integreren in het leerplan en om de band met de landbouw te versterken, is een pakket van begeleidende maatregelen beschikbaar. Deze educatieve hulpmiddelen zijn voor alle scholen beschikbaar. Gebruikmaken van deze educatieve maatregelen is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen omdat de kans op duurzame gedragsverandering verhoogt.