Vraag subsidie aan voor je school

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school, inclusief buitengewoon lager onderwijs) en scholen uit het buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking voor de subsidies. 

 • Scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) kunnen een terugbetaling aanvragen voor één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling per week gedurende 10 weken.
 • Scholen uit het buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs én scholen uit het basisonderwijs met een minimum van 15% kwetsbare leerlingen (= leerlingen met een schooltoelage) kunnen een terugbetaling aanvragen voor één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling per week gedurende 20 weken. Met deze maatregel willen we de meer kwetsbare groepen in onze samenleving meer ondersteunen.

 

Type onderwijs subsidies mogelijk gedurende 10 weken subsidies mogelijk gedurende 20 weken
Basisonderwijs (kleuter- en lagere school)                       X                                   
Buitengewoon lager onderwijs                        X
Buitengewoon secundair onderwijs                        X
Basisonderwijs met een minimum van 15% kwetsbare leerlingen*                        X

* Of een school in aanmerking komt voor 1 x 10 weken of 2 x 10 weken wordt berekend op basis van cijfers die door het Agentschap voor Onderwijsdiensten gepubliceerd worden. Het gaat om de cijfers over de toekenning van de schooltoelage. Hiervoor worden cijfers van twee schooljaren terug in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: voor schooljaar 2018-2019 wordt dit berekend op basis van de gegevens van schooljaar 2016-2017.

Waar en hoe subsidies aanvragen?

Inschrijven voor de subsidieregeling voor schooljaar 2018-2019 kan vanaf 3 september tot eind september 2018 door een deelnameverklaring in te dienen via het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Zet deze data zeker al in je agenda!

 

Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de indieningsperiode ontvangt de school bericht of ze in aanmerking komt voor de subsidie. Ondertussen:

 • verwittigt de school de ouders van een mogelijke deelname aan de schoolregeling met Europese cofinanciering.
 • maakt de school al de nodige afspraken met een of meerdere leverancier(s).

 

De school betaalt de facturen van de leverancier eerst zelf. Na de subsidieperiode dient de school een steunaanvraag in voor terugbetaling via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Afhankelijk van het aantal weken waarvoor de school in aanmerking komt, dient de school één of twee steunaanvragen in. De school heeft hiervoor drie maanden de tijd na aflopen van de respectievelijke periode.

 

Voor meer informatie m.b.t. de praktische uitvoering en de algemene voorwaarden van de subsidie verwijzen we naar de subsidiepagina van het Departement Landbouw en Visserij: subsidievoorwaarden. Neem deze informatie zeker goed door.

Belangrijke deadlines voor schooljaar 2018-2019:

 

3 september 2018 - eind september 2018 Indieningsperiode deelnameverklaring
8 oktober 2018 Start verdeling 1ste periode van 10 weken
7 januari 2019 - 30 april 2019 Steunaanvraag 1ste periode van 10 weken
7 januari 2019 Start verdeling 2de periode van 10 weken
1 april 2019 - 31 juli 2019 Steunaanvraag 2de periode van 10 weken

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Groenten- en fruitsubsidie

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 3,00 euro - voor 1 portie per leerling per week gedurende 10 weken vóór 31 januari

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 6,00 euro - oftewel 1 portie groenten/fruit per leerling per week gedurende 20 weken aan een gemiddelde prijs van 0,30 cent (incl. BTW), in de periode vanaf de eerste officiële schooldag na nieuwjaar en vóór 30 april

 

Melksubsidie

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 2,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken vóór 31 januari

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 4,00 euro - oftewel 1 portie melk per leerling per week gedurende 20 weken aan een gemiddelde prijs van 0,20 cent (incl. BTW), in de periode vanaf de eerste officiële schoolweek en vóór 30 april

 

De porties groente/fruit en/of melk worden enkel voor consumptie aan de leerlingen aangeboden buiten de schoolmaaltijden. Om de consumptie te stimuleren gebeurt dit bij voorkeur tijdens een gezamenlijk moment vergezeld van een educatieve invulling.

 

Leerkrachten kunnen uiteraard steeds meedoen, maar hun porties worden niet gesubsidieerd. We raden de deelname van leerkrachten aan aangezien ze een belangrijke voorbeeldrol hebben naar leerlingen toe. In het modelcontract voor de leverancier is ruimte voorzien om ook een bestelling te plaatsen voor de leerkrachten. Verdeling tijdens de voor- of naschoolse opvang kan, maar komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Welke producten worden gesubsidieerd?

De nadruk ligt op gezond, lokaal en seizoensgebonden. Het vernieuwde aanbod schoolfruit, -groenten en -melk geeft iedereen nog eens een duwtje in deze richting. De volgende producten worden gesubsidieerd:

 • Verse groenten en fruit. Gedroogd fruit en noten vallen niet onder het gesubsidieerde productgamma.
 • Volle, halfvolle melk (of hun lactosevrije varianten) of melkvarianten zonder toevoeging van suiker, zoetstoffen, zout, vetten of additieven (E620 tot E650). Yoghurt en melkvarianten met suiker of zoetstoffen vallen niet onder het gesubsidieerde productgamma.

 

Een school kan deelnemen voor de beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of kan een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de school!

 

Leveranciers van groenten en fruit kunnen voor het samenstellen van hun assortiment gebruikmaken van een seizoenskalender en volgende richtlijnen worden sterk aanbevolen:

 • Min. 3 x inlandse groenten per 10 weken
 • Min. 3 x inlands fruit per 10 weken
 • Max. 2 x hetzelfde product per 10 weken

Afspraken na afloop van de subsidieperiode

We vragen de scholen om ook na de subsidieperiode hun gezonde voedingsbeleid voort te zetten door op regelmatige basis groenten/fruit te eten en melk aan te bieden. Dat kan via:

 • een afspraak met de ouders om op vaste dagen fruit/groenten/melk mee te geven in de boekentas.
 • een fruit-/groente- en/of melkabonnement dat de school zelf neemt via een leverancier naar keuze.

Zo willen we komen tot een dagelijkse gewoonte van fruit, groenten en melk op school!

Educatieve hulpmiddelen

Om de verdeling van de groente-/fruit- en zuivelproducten en het belang van gezonde voeding te kunnen integreren in het leerplan en om de band met de landbouw te versterken, is er een pakket van begeleidende maatregelen beschikbaar.

 

Deze educatieve hulpmiddelen zijn voor alle scholen beschikbaar. Gebruikmaken van deze educatieve maatregelen is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen omdat de kans op duurzame gedragsverandering op die manier verhoogt en omdat ze passen in het gezondheidsbeleid.