Aandacht voor kwetsbare leerlingen

Via de subsidieregeling is er extra aandacht voor kwetsbare leerlingen: zij ontvangen fruit, groenten en/of melk gedurende 20 weken. Maar ook na de subsidieperiode is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan het bereiken van kwetsbare leerlingen én hun ouders. 

Wanneer het vervolgtraject, na de 10 of 20 weken subsidieperiode, bestaat uit een eigen abonnement, dient de school na te gaan hoe dat concreet gefinancierd kan worden. Idealiter wordt een ouderbijdrage vermeden, omdat dat een hoge drempel kan zijn voor kwetsbare leerlingen. Enkele mogelijkheden:

  • De eigen verderzetting kan eventueel gefinancierd worden door het oudercomité. We streven immers na dat volledige klassen kunnen deelnemen aan het fruit-, groente- en/of melkmoment (en niet slechts enkele leerlingen per klas). 
  • Eventueel kan er wel een ouderbijdrage gevraagd worden waarbij er dan aansluitend een eigen fonds voorzien wordt voor leerlingen die niet intekenen. Op die manier kan de school of het oudercomité bijspringen voor deze leerlingen. 
  • Hiervoor kan contact opgenomen worden met organisaties die zich inzetten tegen kansarmoede om de mogelijkheden samen te bespreken. 
  • Ook terugbetalingsmogelijkheden kunnen nagegaan worden via bijvoorbeeld onderwijscheques. 
  • Samenwerkingen met gemeente/stad of wijkcentra kunnen opgericht worden om beter om te gaan met voedseloverschotten.
  • Sommige mutualiteiten voorzien ook een terugbetaling van bepaalde abonnementen. De ouder, leerkracht of CLB-medewerker kan hiervoor een aanvraag indienen. Vraag na bij uw mutualiteit of zij dit aanbieden. 

Ook voor de boekentas-afspraak moet geanticipeerd worden op leerlingen die niets bij hebben:

  • Een mand met reservefruit/-groenten en/of extra melk kan voorzien worden voor leerlingen die niets bij hebben op de fruit-/groente-/melkdag. 
  • De school kan al het fruit/de groenten en/of de melk dat de kinderen die dag bijhebben eerst verzamelen en dan herverdelen onder de leerlingen.
  • Wanneer de school naast de boekentas-afspraak ook werkt met een leverancier kan aan de leverancier gevraagd worden om overschotten gratis te leveren. Zo kan de school zelf een voorraad aanleggen voor kinderen die op de boekentas-dag geen stuk fruit/groenten en/of melk hebben meegekregen.

Enkele getuigenissen uit interviews met schooldirecties die in schooljaar 2016-2017 de nieuwe subsidieregeling hebben uitgetest:

Vooral voor kinderen die het thuis financieel moeilijk hebben, zijn we daar met het oudercomité zeer discreet tussengekomen. Zij weten niet over wie het gaat. Ik heb gewoon gezegd van ik heb hier een aantal mensen die dit niet kunnen betalen, ik zou een 20-tal fruitabonnementen nodig hebben. Zij hebben de helft van die fruitabonnementen op zich genomen en dan is er een organisatie die zich verzet tegen kans armoede en daar heb ik dan de andere 10 abonnementen gekregen.
We hebben een appelbak en ieder kind doet zijn appel erin en dan schilt de juf en deelt ze uit… ook aan degene die niets mee hadden.