Vraag je subsidie aan

Stap 1: dien een erkenningsaanvraag in

Handleiding erkenningsaanvraag

  • Dat kan in 5 stappen via het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Raadpleeg hier de korte handleiding om je aanvraag in te dienen. 

Heeft je school reeds eerder aangemeld op het e-loket? Dan zijn de gegevens van de betrokken gevolmachtigde persoon al gekend bij Oog voor Lekkers en kan je zonder problemen opnieuw aanmelden bij het e-loket.

Heeft je school nog nooit aangemeld op het e-loket? Dan bel je best naar de infolijn van Oog voor Lekkers op
02 552 74 91 om je eerste aanmelding te regelen.

 

Stap 2: schiet al in actie tijdens de goedkeuringsperiode

  • Ga na het indienen van je erkenningsaanvraag alvast op zoek naar een of meerdere leverancier(s) en maak de nodige afspraken over de bedeling van fruit, groenten en/of melk.
  • Uiterlijk 5 dagen na afloop van de indieningsperiode verneem je of je school de subsidie ook effectief ontvangt. 
  • Verwittig zeker ook de ouders over een mogelijke deelname aan Oog voor Lekkers.

Stap 3: start met de bedeling van fruit, groenten en/of melk

Heeft je school recht op een subsidie? Start met de bedeling tijdens de vastgelegde periodes. Je moet de facturen van de leverancier(s) eerst zelf voorschieten.

Stap 4: dien na afloop een steunaanvraag in

  • Dien na afloop van de subsidieperiode binnen de 4 maanden een steunaanvraag in voor terugbetaling.
  • Dat kan via het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid met behulp van een elektronische kaartlezer en identiteitskaart.
  • Upload de factuur/facturen in het systeem. Zorg ervoor dat alle 10 leveringen duidelijk te onderscheiden zijn. Per levering moet ook het product (type fruit/groente en/of melk) en het aantal stuks vermeld staan.
  • Vermeld de kosten excl. btw in de voorziene tabel (één totaalbedrag per factuur is toegestaan, het systeem berekent zelf de btw en het subsidieplafond).
  • Is je aanvraag succesvol verlopen, dan ontvang je een bevestigingsmail.

Komt je school in aanmerking voor 20 weken subsidies i.p.v. 10 weken?

Dan moet je na afloop van de tweede periode opnieuw een steunaanvraag indienen binnen de 4 maanden.

Meer weten?

Hier vind je het volledige overzicht van de algemene subsidievoorwaarden en verbintenissen.