Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer flexibiliteit in Oog voor Lekkers

Slurp en Slice

Uit onderzoek in de Europese Unie blijkt dat de consumptie van groenten, fruit en melk bij de schoolgaande jeugd ondermaats is. Vlaanderen vormt hierop geen uitzondering. Om het tij te keren sloegen de Vlaamse ministers Schauvliege, Crevits en Vandeurzen vorig jaar de handen in elkaar en hebben zij onze scholen aangezet tot het verdelen van deze producten als gezond alternatief voor tussendoortjes. De vernieuwde actie “Oog voor Lekkers” werd boven de doopvont gehouden.

 

Om nog meer scholen en leerlingen de kans te bieden om deel te nemen en de subsidieregeling flexibeler te maken, voeren we met ingang van het volgende schooljaar 2018/2019 enkele aanpassingen door:

  • Afgelopen schooljaar kwamen scholen in aanmerking voor de dubbele verdeelperiode (20 weken) als men minstens 30 % kwetsbare leerlingen telde. Voortaan is dit al vanaf 15 % het geval;
  • Mocht het beschikbare budget nog niet zijn uitgeput na afloop van de inschrijvingsperiode, kan aan de scholen de mogelijkheid geboden worden om het aantal weken productverdeling te verlengen.  Men zal dan langer dan 10 (resp. 20) weken gesubsidieerd fruit, groenten en melk kunnen verstrekken;
  • Melk kan worden verstrekt voor zover er geen suiker, zoetstoffen, zout, vetten of additieven (E620 tot E650) aan zijn toegevoegd;
  • Om de deelname zo laagdrempelig mogelijk te houden, moeten scholen noch ouders de productaankoop co-financiëren. Opdat de vergoeding de aankoopprijs van de producten zou dekken, wordt in de mogelijkheid voorzien om het subsidiebedrag te indexeren of aan te passen aan prijsschommelingen in de markt.

 

Het schooljaar is nog maar net afgelopen, maar samen met mijn collega’s van welzijn en onderwijs kijk ik reeds vooruit naar september. Gezonde eet- en drinkgewoonten worden het best op jonge leeftijd worden aangeleerd. De actie ‘Oog voor Lekkers’ biedt een mooie win-winsituatie: de schoolgaande jeugd laten kennismaken met gezonde voedingskeuzes én onze kwaliteitsvolle landbouwproducten promoten. De actie beveelt ook aan om lokale producten aan te kopen en rekening te houden met de seizoenen: zo besparen we voedselkilometers en verpakkingsafval. En bovendien ondersteunen we de lokale landbouw.
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Met de voedings- en drankensector hebben we een engagementsverklaring ondertekend rond gezonde dranken en tussendoortjes. We stimuleren scholen om met gezonde producten te werken. Scholen met meer kwetsbare leerlingen krijgen dankzij de nieuwe regeling meer aandacht. Naast gezonde voeding zijn er de acties ‘Bewegen naar de Zon’ en ‘Paraat voor de Schoolstraat’. We zorgen voor een totaalpakket voor een gezond levenspatroon.
Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs
Jong begonnen is half gewonnen, daarom is het belangrijk dat we onze kinderen op school al leren om voldoende groenten en fruit te eten. Met de gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ richten we ons ook specifiek naar scholen. “Oog voor lekkers” stimuleert kinderen en hun ouders om meer fruit en groeten te eten. Op deze manier dragen we bij tot ‘het maken van gezonde keuzes’ en wordt dit op termijn de normaalste zaak van de wereld.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin