Tips voor een geslaagd project

Een gezamenlijk consumptiemoment 

Via Oog voor Lekkers eten kinderen minstens één keer per week fruit of groente en/of drinken ze minstens één keer per week melk op school. Ze leren ook verschillende soorten groenten/fruit kennen. Dat maakt hen vertrouwd met nieuwe smaken. Daarnaast leren ze ook dat melk een prima tussendoortje is.  

 

Koppel het gezamenlijk consumptiemoment in de klas aan een educatieve activiteit over gezonde voeding. Succes verzekerd!

Project als opstap naar een gezondheidsbeleid op school

Enkel fruit, groenten en/of melk aanbieden of uitdelen aan de kinderen is niet voldoende om effecten op langere termijn te bekomen. Dat wordt het beste aangevuld met de uitbouw van gezondheidseducatie in de klas en bijhorende afspraken op schoolniveau (bv. in het schoolreglement). Het project dient met andere woorden te kaderen in het gezondheidsbeleid van de school.

 

We bieden verschillende educatieve materialen over gezonde voeding aan om het fruit-, groente- en/of melkmoment een pedagogische meerwaarde te geven: leren én proeven! 

Nog enkele voorbeelden van gezondheidseducatie in de klas: 

  • Integratie van het fruit-, groente- of melkmoment in de rekenles: leerlingen staan in voor de productverdeling per klas. 
  • Integratie van het fruit-, groente- of melkmoment in de taalklas: woordenschat rond het voedingsmiddel aanleren.
  • Leerlingen wekelijks online info laten zoeken over fruit- of groentesoorten en melkproducten. 
  • Buitengewoon onderwijs: integratie binnen een kookles (oefenen van schillen).

 

Een interventiemix is essentieel voor een goede implementatie en voor de effectiviteit van een gezondheidsproject zoals Oog voor Lekkers. Dat kan uitgebouwd worden aan de hand van de gezondheidsmatrix. De matrix omvat vier componenten of strategieën (gezondheidseducatie, structurele maatregelen, afspraken en zorg/begeleiding) binnen vier niveaus (leerling, klas, school en omgeving). Meer informatie daarover is te vinden op gezondeschool.be

Aandacht voor kwetsbare leerlingen

Via de subsidieregeling is er extra aandacht voor kwetsbare leerlingen; zij ontvangen 20 weken subsidies. Maar ook na de subsidieperiode is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan het bereiken van kwetsbare leerlingen. 

Herhaling

Het project rendeert wanneer het initiatief herhaaldelijk wordt uitgevoerd (meerdere opeenvolgende schooljaren). In het begin kunnen zowel de leerlingen, de ouders als de school nog enkele belangrijke drempels tegenkomen die pas na herhaling van het project voldoende worden aangepakt.

 

Waarbij kan extra ondersteuning nodig zijn?

  • Hoe motiveer je leerlingen om te proeven van groenten/fruit/melk? Kinderen leren samen aanvaarden door te proeven. Geef het niet op, soms zijn zelfs 10 proefpogingen nodig vooraleer kinderen iets nieuws lusten! Maak van het fruit-, groente- of melkmoment een gezellig en gezamenlijk eetmoment, waarbij je de koppeling maakt met een educatieve activiteit. 
  • Ouders vinden fruit en groenten soms minder handig om mee te geven naar school, het zit gekneusd in de boekentas. Overweeg een actie met fruitdoosjes om de boekentas-formule te promoten. 
  • Hoe zet je het project verder na de gesubsidieerde periode?
  • Overschotten? Plan de fruit-, groente- of melkdag in de eerste helft van de week (bv. dinsdag of woensdag) zodat overschotten op andere dagen kunnen worden herverdeeld. 

Bijkomende aandachtspunten 

Fruit- en groenteallergie

 

Het eten van bepaalde soorten fruit of groente kan voor sommige kinderen een probleem van voedselovergevoeligheid geven. Vraag daarom bij de start van het project aan de ouders of het kind allergisch is voor bepaalde groente- of fruitsoorten. Als die soorten aan bod komen in het project moet voor het kind een andere fruitsoort gekozen worden. Spreek dat af met de leverancier. Zorg er wel voor dat ‘allergisch’ zijn niet verward wordt met ‘niet lusten’.

 

Bij fruit kunnen vooral appelen, kersen en perziken allergische reacties geven. Bij groenten zijn dat selder, tomaten en rauwe wortelen. 

 

Een allergische reactie op groenten of fruit is meestal beperkt tot jeuk in de mond, maar kan in zeldzame gevallen leiden tot een allergische shock. Meer info is te vinden op astma-en-allergiekoepel.be  

Lactose-intolerantie en koemelkallergie 

 

Sommige kinderen kunnen de lactose (melksuiker) in de melk niet goed verteren. Dit kan soms klachten veroorzaken zoals diarree, een opgeblazen buik, buikpijn en krampen. Wanneer lactose klachten veroorzaakt, spreekt men van lactose-intolerantie. Vraag daarom steeds na of kinderen een lactose-intolerantie hebben.

 

Koemelkallergie komt vaak voor bij baby’s, neemt af na het eerste levensjaar en komt slechts zelden voor na de leeftijd van 4 jaar. Klachten die koemelkallergie kunnen veroorzaken zijn o.a. maag- en darmklachten (darmkrampen, diarree, overgeven), huidklachten (eczeem, jeuk, astma), luchtwegklachten (astma), groeiachterstand en in zeldzame gevallen kan de allergie een allergische shock veroorzaken. De arts is goedgeplaatst om het al dan niet bestaan van een allergie vast te stellen.

Afval

Wat doen we met het klokhuis van de appel, de schil van de kiwi of de wortel? Start met een composthoop! Het schooltuintje zal er wel bij varen en de school zelf heeft minder restafval.

Misschien zijn er ook kippen op school of is er in de buurt een boer die het groente- en fruitafval aan zijn dieren kan geven? 

 

Veel basisscholen doen al mee met het project Milieuzorg op school (MOS). Eén van de onderdelen van dit project is afvalpreventie. Meer info is te vinden op milieuzorgopschool.be  

 

Daarnaast adviseren we om grote melkverpakkingen te gebruiken (i.p.v. individuele verpakkingen) en herbruikbaar materiaal (zoals bekertjes).