Oog voor Lekkers voor leveranciers

Het principe van het Oog voor Lekkers-project is eenvoudig: op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen een lekker stuk fruit/groente en/of drinken ze een glas melk als tussendoortje. De vaste fruit-/groentedag en/of melkdag vormt bovendien het aanknopingspunt voor een bredere werking rond gezonde voeding op school in het kader van het gezondheidsbeleid. 

 

De Vlaamse overheid wil de krachten bundelen en streeft naar leerlingen die ‘het maken van gezonde keuzes’ de normaalste zaak van de wereld vinden. Dankzij Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de groente-, fruit- en zuivelsector kunnen scholen gedurende 10 of 20 weken genieten van een financiële ondersteuning.

 

Als leverancier draag jij je steentje bij aan het Oog voor Lekkers-project, door scholen in hun wekelijkse voorraad te voorzien.